Thông Điệp Hàng Đầu

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2012, Nippon Steel Corporation và Sumitomo Sumitomo Metal Industries, Ltd. đã sáp nhập để trở thành Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

Môi trường của ngành thép đang thay đổi nhanh hơn và mạnh hơn bao giờ hết. Để đối mặt với thách thức này, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng và dũng cảm để nâng cao giá trị công ty và đạt mức tăng trưởng bền vững. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành "Nhà Sản Xuất Thép Tốt Nhất với Năng Lực Hàng Đầu Thế Giới" bằng cách thực hiện bốn sáng kiến lớn: 1) toàn cầu hoá ngành kinh doanh thép, 2) theo đuổi và vượt trội với công nghệ tiên tiến, 3) giảm chi phí và 4) tăng cường các ngành kinh doanh không liên quan đến thép.

Bằng việc sử dụng năng lực công nghệ và khả năng sản xuất nổi tiếng thế giới, chúng tôi nỗ lực hiện thực hóa tiềm năng của thép như là vật liệu cơ bản cho ngành công nghiệp và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tạo ra xã hội giàu có hơn.

Chúng tôi mong muốn có được sự hỗ trợ liên tục của quý vị cho việc này.