Chúng tôi là ai

Hồ Sơ Doanh Nghiệp

Tên Công Ty NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
Trụ Sở Chính 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan
Bộ Phận Điều Hành President : Kosei Shindo
Kinh Doanh Sản xuất và chế tạo thép / Kỹ thuật / Hóa chất / Vật liệu mới / Giải pháp hệ thống
Năm Tài Chính Kết Thúc Ngày 31 Tháng 3
Niêm Yết Cổ Phiếu Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Sapporo

Chiến Lược của Chúng Tôi

Mục tiêu của Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation ("NSSMC") là trở thành "Nhà Sản Xuất Thép Tốt Nhất trên Thế Giới" ở giai đoạn đầu sau khi thành lập bằng cách thúc đẩy mạnh mẽ bốn sáng kiến ​​sau đây.
Bằng cách thúc đẩy các sáng kiến ​​dưới đây, NSSMC sẽ ứng phó với các thay đổi về môi trường quản lý và bảo đảm "khả năng sinh lợi hàng đầu thế giới " bất cứ lúc nào, và sẽ hướng tới việc tăng giá trị doanh nghiệp cũng như cải thiện việc đánh giá của các cổ đông và thị trường vốn.
NSSMC dự định công bố ngay sau khi thành lập mục tiêu quản lý trung hạn và các chính sách chính của mình.

Toàn cầu hóa ngành kinh doanh thép

Nhu cầu về thép trên toàn thế giới ngày càng tăng. NSSMC sẽ tăng cường khả năng cung cấp các giải pháp cho khách hàng trên toàn thế giới và mở rộng cơ sở sản xuất và gia công ở nước ngoài, đặc biệt là trong các lĩnh vực đang tăng trưởng như máy móc tự động, môi trường và lĩnh vực nguồn lực/năng lượng. Mục tiêu của NSSMC là đạt được năng lực sản xuất toàn cầu từ 60 đến 70 triệu tấn.

Nâng cao tính ưu việt về công nghệ

NSSMC sẽ tiếp tục cải thiện công nghệ hàng đầu thế giới của mình bằng cách củng cố sức mạnh công nghệ của Nippon Steel và Sumitomo Metal. Hiện vẫn còn lĩnh vực tiềm năng lớn cho ngành thép hoạt động tốt hơn như một yếu tố vật chất. NSSMC sẽ dẫn đầu thế giới về phát triển sản phẩm với việc tập trung vào các lĩnh vực đang tăng trưởng, phát triển công nghệ sản xuất bao gồm cả quy trình sản xuất đổi mới, với mục tiêu "tối đa hóa tiềm năng của thép nguyên liệu."

Cải thiện tính cạnh tranh về chi phí

Mục tiêu của NSSMC là sự đồng tâm hiệp lực để đạt được doanh số khoảng 150 tỉ yên mỗi năm trong khoảng ba năm sau khi thành lập. NSSMC sẽ nỗ lực tăng sự đồng tâm hiệp lực mục tiêu nói trên và đạt được sự đồng tâm hiệp lực ở giai đoạn đầu. Ngoài ra, NSSMC sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để giảm chi phí nhằm tăng lợi thế cạnh tranh, cho phép công ty cạnh tranh hiệu quả hơn trong thị trường toàn cầu.

Củng cố các phân khúc kinh doanh không thuộc ngành thép

Mỗi phân khúc kinh doanh trong lĩnh vực kỹ thuật, hóa chất, vật liệu mới và giải pháp hệ thống sẽ tìm kiếm sự đồng tâm hiệp lực lớn hơn giữa các ngành kinh doanh thép, do đó góp phần cải thiện lợi nhuận tổng hợp của NSSMC.

Sản Phẩm

7 Đơn Vị Sản Xuất Sản Phẩm Thép Dẹt Thanh Thép & Thép Cuộn Thép Ống Thép Tấm Sản Phẩm Xây Dựng Các Phụ Tùng Thay Thế cho Đường Sắt, Máy Móc Tự Động & Máy Móc Titan & Thép Không Gỉ Chuyên Dụng
7 Đơn Vị Sản Xuất Sản Phẩm Thép Dẹt Thanh Thép & Thép Cuộn Thép Ống Thép Tấm Sản Phẩm Xây Dựng Các Phụ Tùng Thay Thế cho Đường Sắt, Máy Móc Tự Động & Máy Móc Titan & Thép Không Gỉ Chuyên Dụng