Who we are

Corporate Profile

Company Name NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
Head Office 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan
Leadership President  : Kosei Shindo
Business Steelmaking and steel fabrication / Engineering / Chemicals / New materials / System solutions
Fiscal Year End March 31
Stock Listings Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Sapporo

Products

7 Product Units
7 Product Units Bar & Wire Rod Flat Products Pipe & Tube Plate Construction Products Railway, Automotive & Machinery Parts Titanium & Specialty Stainless Steel

Company Brochure

Company Brochure(PDF 1.79MB)Link to PDF Files

Executives

As of Jun. 8, 2018
Representative Director and Chairman

Shoji MUNEOKA

Representative Director and President

Kosei SHINDO

Representative Director and Executive Vice President

Eiji HASHIMOTO

Head of Global Business Development
Overseas Offices

Representative Director and Executive Vice President

Toshiharu SAKAE

General Administration; Legal; Internal Control & Audit; Business Process Innovation; Human Resources; Environment; Raw Materials

Representative Director and Executive Vice President

Shinji TANIMOTO

Intellectual Property; Safety; Plant Safety; Technical Administration & Planning; Standardization; Quality Management; Plant Engineering and Facility Management; Ironmaking Technology; Steelmaking Technology; Energy Technology; Slag & Cement
Cooperating with Executive Vice President T. Sakae
on Environment

Representative Director and Executive Vice President

Shinichi NAKAMURA

Marketing Administration & Planning; Transportation & Logistics; Project Development; Machinery & Materials Procurement; Steel Products Units; Domestic Office and Branches
Cooperating with Executive Vice President E. Hashimoto on Overseas Offices

Managing Director, Member of the Board

Toshihiko KUNISHI

Vice Head of Global Business Development; Deputy Project Leader, VSB Project, Global Business Development Sector
Cooperating with Head of Unit, Pipe & Tube Unit on Pipe & Tube

Director, Member of the Board

Soichiro SAKUMA

Advisor to the President

Director, Member of the Board

Yasumitsu SAEKI

Advisor to the President

Director, Member of the Board

Shinji FUJINO

Advisor to the President

Director, Member of the Board

Kenji TAKAHASHI

Advisor to the President

Director, Member of the Board

Mutsutake OTSUKA

(Outside Director)

Director, Member of the Board

Ichiro FUJISAKI

(Outside Director)

Executive Vice Presidents
Akihiko INOUE
Katsuhiro MIYAMOTO
Managing Executive Officers
Hirotsune SATOH
Shin NISHIURA
Yoichi FURUTA
Kazuhiro EGAWA
Atsushi IIJIMA
Kazuhiro NAKASHIMA
Akio MIGITA
Yasushi AOKI
Shuhei ONOYAMA

Masato MATSUNO
Hiroyuki UCHIDA
Hideo SUZUKI
Toru TAKEGOSHI
Yutaka ANDOH
Naoki SATOH
Yoshimi YAMADERA
Kazuhisa FUKUDA
Hiromitsu UENO
Executive Officers
Hiroyuki NITTA
Kazuo TANIMIZU
Yoshiyuki KOMURO
Makoto TSURUHARA
Hideki MURAKAMI
Atsuki MATSUMURA
Kimitoshi YONEZAWA Shuji SOHMA
Hiroaki MATSUOKA Shozo FURUMOTO
Hidetake ISHIHARA Takashi HIROSE
Takahiro NAGAYOSHI Tadashi IMAI
Yoshiaki SHIMADA Taisuke NOMURA
Hidenori KINUGASA Junichi TANI
Yuji KUBO Takeshi HONDA
Nozomu TAKAHASHI
Kazuhiro KOSHIKAWA
Toshinori ONISHI
Kazuma YAMANAKA
Ichiro SATOH
Kazumasa SHINKAI
Hirofumi FUNAKOSHI
Nobuhiro FUJITA
Hiroyuki MINATO
Yoshio SATO
Shinji KIDO

Senior Audit & Supervisory Board Members Yutaka TAKEUCHI Atsuhiko YOSHIE
Audit & Supervisory Board Members
Masato TSURIBE
Katsunori NAGAYASU Hiroshi OBAYASHI
Jiro MAKINO Seiichiro AZUMA
Fellows
Kazuo OKAMURA Ryoichi KANNO
Koji SAITO Mitsuo MIYAHARA
Katsuhiro SASAI Naoki YOSHINAGA
Shunichi HAYASHI Kaori KAWANO

TOP